Köpvillkor

1. Köp

Vid beställning träffas avtal om köp först när Smashit Cosmetics bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Smashit Cosmetics har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund.

2. Pris

I priserna ingår moms med 25%. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Smashit Cosmetics inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer.

3. Frakt

En fraktkostnad tillkommer utöver produktens pris i webbshoppen. Denna visas vid kassan innan köpet genomförs.

4. Kortbetalning

Betala med VISA, MasterCard eller Paypal. Paypal stödjer de vanligaste betalningskorten i världen och mer än 20 internationella betalningsmetoder så som Discover, JCB, Maestro och Solo; men naturligtvis även MasterCard, Visa, American Express samt betalning genom PayPal-konton.

5. Leveranser

Varor som finns i lager skickas normalt inom 1-3 arbetsdagar efter det att vi har mottagit din beställning. I de fall en vara måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara något längre. Dessa varor är märkta med beställningsvara, och då upplyser vi kunderna om den beräknade leveranstiden. Paketen levereras av Posten.

6. Leveransförseningar

Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan till exempel ske då ett fraktbolag inte klarar att fullfölja sina leveransförpliktelser vid exempelvis helgdagar. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveranser drar ut på tiden.

7. Transportrisken

Tillsammans med våra fraktpartners står vi för transportrisken dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Kunden och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.

8. Skadat gods

När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta till oss utan väsentlig fördröjning. Vi är tacksamma om du meddelar oss snarast om det inträffar. Dock senast inom en vecka. support@smashit.se

9. Ångerrätt

Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. På grund av hygieniska skäl gäller ångerrätten ej för produkter som inte är plomberade inom hudvård, makeup och hårvård, detta stöds av distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Om du ångrar något av dina övriga köp så ska du kontakta oss inom 14 dagar från mottagandet av produkten eller produkterna. Observera att produkten måste vara i väsentligt oförändrat skick. Detta innebär till exempel att en produkt måste vara obruten och oanvänd. Vid ett godkänt ångerköp betalar vi tillbaka summan för köpet inom 30 dagar. Du som kund står endast för returfrakten till oss. Om du får hem en vara som är felaktig eller felexpedierad, betalar vi givetvis returfrakten. Det är viktigt att du skyddar returen noga, förslagsvis i den förpackning som försändelsen mottogs i, då produkten måste vara i nyskick när den inkommer till oss. Som plombering räknas enbart plombering som begärs speciellt vid köpet. Plombering är inte något som per automatik sitter på produkten vid köp.

10. Öppet köp

Vi har inte öppet köp.

11. Reklamation

Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du kontakta oss via e-post. Spara emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen. Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss gör du det enklast i det emballage och förpackning som den skickades ut i. Smashit Cosmetics följer konsumentköplagen vilket innebär 36 månaders reklamationsrätt. Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, dvs. fel som fanns på varan vid leverans. Reklamationsrätt gäller inte i de fall då vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Vanligt slitage ersätts ej.

12. Återbetalning

Återbetalning sker till ditt bankkonto eller det sätt som kunden föreslår. Återbetalningen sker inom 30 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.

13. Reservationer

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

14. Force Majeur

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen mm. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

http://www.konsumentverket.se/
http://www.arn.se/